24.05.2019 г. Аляксей В. Мартынюк у сценах Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы (РІВШ) прадставіў сваю манаграфію «Да Герберштэйна. Аўстрыя і Усходняя Еўропа ў сістэме персанальных сувязяў і культурных кантактаў (XIII – пачатак XVI стагоддзя)» (2019). Частку матэрыяла ён сабраў у 2014 годзе пры фінансавай падтрымцы DAAD. Віншуем з публікацыяй навуковага даследавання!